Tegnspråk

Tegnspråk er visuelle-gestuelle språk som oppfattes gjennom synet og uttrykkes med hender, ansikt og kroppsholdning.

Fjernundervisning

Vi har dessverre møtt på noen hindringer knyttet til det å ivareta personvernet, som har gjort det vanskelig å gi fjernundervisningen nå når den må foregå fra elevens hjem og ikke via skolen. Skolene har en digital læringsplattform på plass, som nå brukes til hjemmeundervisning. Det har ikke Statped hatt, da vi gir fjernundervisning på systemer som går mellom oss og elevenes hjemmeskoler. Vi jobber nå å med få på plass de kravene som gjelder til personvern, og er i full gang med å lage undervisningsopplegg som vi vil publisere åpent på nettet.

Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever

Deltidsopplæring retter seg mot elever som har behov for opplæring i et tegnspråklig læringsmiljø.

Les om Statpeds tilbud om deltidsopplæringen

Tegnspråkopplæring for foreldre og søsken

Vi tilbyr tegnspråkopplæring til foreldre og søsken i hele landet. 

Les mer om tilbudet

Lærte alle barna tegnspråk

I Bø barnehage på Radøy lærer alle barna teiknspråk sjølv om dei høyrer normalt. Slik inkluderer dei den eine jenta med nedsett høyrsel.

Les artikkelen

Samarbeid for å styrke tegnspråkopplæringen

Statped og Språkrådet inngikk i 2015 avtale om å styrke tegnspråklige arenaer og bidra til å realisere de språkpolitiske målene for tegnspråk.

Les om avtalen