Tegnspråk

Tegnspråk er visuelle-gestuelle språk som oppfattes gjennom synet og uttrykkes med hender, ansikt og kroppsholdning.

Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever

Deltidsopplæring retter seg mot elever som har behov for opplæring i et tegnspråklig læringsmiljø.

Les om Statpeds tilbud om deltidsopplæringen

Tegnspråkopplæring for foreldre og søsken

Vi tilbyr tegnspråkopplæring til foreldre og søsken i hele landet. 

Les mer om tilbudet

Lærte alle barna tegnspråk

I Bø barnehage på Radøy lærer alle barna teiknspråk sjølv om dei høyrer normalt. Slik inkluderer dei den eine jenta med nedsett høyrsel.

Les artikkelen

Samarbeid for å styrke tegnspråkopplæringen

Statped og Språkrådet inngikk i 2015 avtale om å styrke tegnspråklige arenaer og bidra til å realisere de språkpolitiske målene for tegnspråk.

Les om avtalen