Til hovedinnhold

Lek og inkludering – barn med nedsatt hørsel

Gode rammer i læringsmiljøet kan bidra til å redusere barrierene som nedsatt hørsel gir, og fremme barnets muligheter for deltakelse og læring.

Barn med nedsatt hørsel har ikke naturlig tilgang til det som formidles språklig i alle hverdagssituasjoner. Forventninger til utvikling må bygge på hva barnet gis av muligheter til å utvikle seg og mestre.