Til hovedinnhold

God skolestart med nedsett høyrsel

Lovverk

NB! Ny opplæringslov trer i kraft høsten 2024

I overgangen mellom barnehage og skole har barn med nedsett høyrsel rettar som det er nødvendig for foreldre og resten av laget rundt barnet å vere kjende med. Ikkje alle lovar, reglar og rettar er aktuelle for alle. Her har vi laga ei oversikt som kan vere til hjelp for å orientere seg i lovverket.

Nokre rettar gjeld særskilt for elevar som har nedsett høyrsel.

Opplæringslova

Opplæringslova handlar om rettar og plikter som er knytt til opplæring og skolegang i Noreg. Kapitla i opplæringslova har paragrafar som omhandlar tema og gir føringar som har betyding for elevar med nedsett høyrsel i overgangen mellom barnehage og skole.

Kapittel 1: Formål, verkeområde og tilpassa opplæring m.m.

Side 6 av 8