Til hovedinnhold

Auditiv-verbal språkveiledning

Statped kan tilby auditiv-verbal språkveiledning til foreldre og fagpersoner som tidlig innsats for små barn med nedsatt hørsel.

Foreldre er den viktigste støtten i lytte- og talespråklig utvikling for de aller minste barna.

Barnehagelærere og spesialpedagoger er viktige ressurser for barna etter at de har begynt i barnehagen.

Med kunnskap tilegnet gjennom auditiv-verbal språkveiledning får foreldre og fagpersoner kunnskap og innsikt om

  • språkutvikling hos små barn med nedsatt hørsel basert på lyttefunksjon
  • å legge til rette for læring gjennom mange ulike hverdagssituasjoner, i lek og språkstimulerende aktiviteter