Til hovedinnhold

Nedsatt hørsel og pedagogisk tilrettelegging

Få praktiske tips om hvordan du kan skape gode situasjoner for kommunikasjon og læring når barn og elever har nedsatt hørsel.

Pedagogisk tilrettelegging handler om å velge arbeidsmåter, organisatoriske løsninger og metodikk. Valgene du gjør, påvirker hverandre gjensidig. Bevisste valg gir gode løsninger for barn og elever med nedsatt hørsel.

Pedagogisk tilrettelegging dreier seg om at dere

  • organiserer årskull og gruppeinndelinger
  • disponerer arealer
  • forstår hva inkludering er, basert på egen forforståelse
  • avklarer forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning
  • disponerer lærer- og assistentressurser
  • vurderer bruk av tolk
  • samarbeider skole-hjem
  • tydeliggjør regler for samspill, kommunikasjon, kultur og psykosisialt miljø
  • strukturerer og visualiserer opplæringen

Pedagogisk tilrettelegging i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

Pedagogisk tilrettelegging på skolen for elever med nedsatt hørsel