Til hovedinnhold

Digital undervisning - elever med nedsatt hørsel

Ti tips om digital undervisning og videomøter med elever med hørselstap.

 1. Alle møtedeltagere må unngå bakgrunnsstøy.
 2. Bruk en ekstern mikrofon som er nær lydkilden for å gi best mulig lyd til elevene.
 3. Mange elever med nedsatt hørsel har hjelpemidler slik at de kan få direktelyd. Disse kan det være lurt å bruke når dere har digitale møter.
 4. Lag struktur for turtaking.
 5. Møtemikrofonen og kamera skal være på når du eller elevene sier noe.
 6. Den visuelle bakgrunnen din bør være rolig og uten blendende lys, for eksempel sitte med ryggen mot vindu, slik munnavlesning kan være til støtte. Bruk også visuelle effekter for å forsterke budskapet.
 7. Legg ut viktig informasjon skriftlig på læringsplattformen dere bruker, slik at ingen risikerer å «miste» noe.
 8. Bruk navn når du henvender deg til en elev. Da er det lettere for elevene å få oversikt.
 9. Vent med å begynne å snakke til videobildet er skiftet over til deg.
 10. Bruk gjerne chattefunksjonen i tillegg eller som støtte til videomøtene (særlig i engelskfaget).

Slik spør du elever om hvordan digital undervisning fungerer

Skal du lage undervisningsfilmer?

 • Vær obs på lyssetting.
 • Tekst filmene. Det kan gjøres på YouTube eller gjennom for eksempel appen Clips.
 • Bruk gjerne visuelle effekter for å forsterke budskapet.

Flere tips til digital undervisning av elever med hørselstap

Omvendt undervisning