Til hovedinnhold

Hørselshemmede elevers visuelle læringsstrategier

Her får du oversikt over hørselshemmede elevers visuelle læringsstrategier.

 • Husker ord som ordbilder, eller stavelser, eller ”smaker” på ordene.
 • Bokstaverer ord med håndalfabetet.
 • Visualiserer ord eller gjenkaller bilder mentalt.
 • Overtar ansvar for å lage og bruke diagram og notater for å organisere ny informasjon.
 • Analyserer ord ved å ta dem fra hverandre og sette dem sammen igjen (morfemer).
 • Bruker kjente ord for å huske nye ord f eks vinternatt – (v)internat(t).
 • Bruker morsomme tegn for å huske nye ord f eks ku + buss - Cubus.
 • Bruke fargekoder selv f eks i notater, for å lære nye begrep eller grammatikk.
 • Bruke lesenotater og skriverammer som styrer lesing og skriving og avlaster arbeidsminnet.
 • Lager egne ordsamlinger i et arkiv eller datafil.
 • Bruker notater, diagram og ordkort for å repetere.
 • Bruker ordboka som har alle de visuelle elementene stavelser, definisjoner, andre former med mer.