Til hovedinnhold

Kommunikasjonsreglene - hørsel og lesing

Bruk disse reglene når du kommuniserer med hørselshemmede elever, så erfarer og forstår du bedre hvorfor du må følge dem.

 • Få øyekontakt før du begynner å snakke.
 • Snakk direkte til den som er hørselshemmet.
 • Plasser deg slik at lyset faller på ansiktet ditt.
 • La munnen din være godt synlig (ikke spis og snakk.).
 • Snakk tydelig og ikke for fort (eller for sakte)
 • Gjenta, men ordlegg deg på en annen måte, hvis den som er hørselshemmet, ikke oppfatter.
 • Ikke rop!
 • Unngå unødvendig støy
 • Fortell hva det er snakk om når du holder på med en samtale.
 • Fortell det når du skifter tema.
 • Snakk én om gangen - ikke snakk i munnen på hverandre.
 • Fortell hva som er årsaken når du ler.
 • Husk at det er umulig å se på to ting på én gang.
 • Bruk gjerne gester som peking eller hodevending for å understreke budskapet eller hvem som tar ordet.