Til hovedinnhold

Kontinuerlig leseopplæring

Intensiv, kontinuerlig leseopplæring gir gode resultater for hørselshemmede lesere. Kontinuerlig leseopplæring er individuell leseopplæring som bygger på kartlegging. Det omfatter lese- og skriveøvelser og gir læreren en evaluering for å planlegge videre undervisning.

Et undervisningsopplegg som har gitt gode resultater i forbindelse med leseopplæring av hørselshemmede elever er «Reading Recovery». Opplegget består av intensive, effektive enetimer, 20 minutter hver dag. Effektiv undervisning er avhengig av god kommunikasjon mellom lærer og elev.

Opplegget bygger på følgende prinsipper:

 • individuell kartlegging av lese- og skriveforutsetninger
 • daglig individuell lese- og skriveopplæring for å sikre den nødvendige repetisjonen og øving
 • evaluering og oppfølging av lese- og skriveutvikling.

En undervisningsøkt kan se slik ut:

 1. Hvis nødvendig, øver eleven på fonetisk oppmerksomhet det vil si forbindelse mellom bokstaver og språklyder og munnavlesing. Eller det kan være aktuelt å øve på å lese «små ord».
 2. Eleven leser høyt en tekst som han leste for første gang dagen før, og har øvd på sammen med læreren og hjemme. Fokuset er på leseflyt og på tekstforståelse. Læreren noterer type feil, forvekslinger, utelatelse og annen leseadferd.
 3. Eleven skriver en setning han har forberedt, ved hjelp av læreren. Setningen klippes opp, og eleven pusler den sammen igjen. Her trenes det på syntaks, grammatikk, morfologi, fonetisk oppmerksomhet, språklyder og bokstaver avhengig av behovet til den enkelte.
 4. Læreren presenterer en ny tekst. Teksten er fra en serie med graderte lesetekster og ligger litt over elevens kompetansenivå. Først er fokuset på å få fram forkunnskap om tekstens emne gjennom samtale og støtte i bilder.
 5. Eleven leser høyt den nye teksten, veiledet av læreren. Først er fokuset på avkoding av ordene, bruk av lesestrategier og uttalen.
 6. Eleven leser høyt den nye teksten. Nå er fokuset på tekstens mening og man samtaler om det.
 7. Til slutt modellerer læreren høytlesing av teksten og eleven «ekkoleser». Teksten er «leselekse» til neste dagen.
 8. Læreren bruker notatene sine til å planlegge undervisningen neste dag.