Til hovedinnhold

Valg av opplæringsspråk ved hørselstap

Foreldre velger om en elev med hørselstap skal ha talespråklig eller tegnspråklig opplæring. De bestemmer opplæringsspråket i samråd med skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Talespråklig opplæring

Talespråklig opplæring foregår ved elevens hjemmeskole.

Statped tilbyr elevkurs og rådgivning som støtte til kommuner og fylkeskommuner.

Tegnspråklig opplæring

Foreldre kan velge mellom

Noen kommuner velger å samle elever med tegnspråkopplæring på egne skoler med god hørsels- og tegnspråkfaglig kompetanse. De fleste kommuner har ikke et slikt tilbud. Der kommuner og fylkeskommuner ønsker bistand, kan pedagogisk-psykologisk tjeneste søke Statped om deltidsopplæring i tegnspråk ut fra den Statped-regionen som eleven tilhører.