Til hovedinnhold

Lærlinger og lærekandidater med nedsatt hørsel

En del av opplæringen i yrkesfaglige utdanningsprogram er at eleven er i lære i en bedrift, som lærling eller lærekandidat.

Å sikre tilrettelegging for lærlingen eller lærekandidaten med nedsatt hørsel er viktig, også på arbeidsplassen. Dette kan handle om å

  • tilrettelegge for god kommunikasjon i arbeidssituasjonen
  • bruke tolk
  • tilpasse opplæringen
  • tilpasse svenne- eller kompetanseprøve

Tilbud om veiledning for bedrifter

PP-tjenesten kan ta kontakt med Statped og få hjelp til å informere og veilede bedrifter i arbeidet med å tilrettelegge arbeidssituasjonen for en lærling eller lærekandidat.