Til hovedinnhold

Hørseltap i voksen alder

Større hørseltap som oppstår i voksen alder, kan oppleves dramatisk. Hørseltapet kan gjøre det vanskelig å følge med, både på jobb og i det sosiale liv. Informasjon om rettigheter, tilrettelegging og hjelp til selvhjelp er viktig.

Voksne med hørseltap kan ha særlige behov for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være:

  • Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter etter at et hørseltap har oppstått.
  • Tilrettelegging for gode lytte- og kommunikasjonsforhold.
  • Særlig behov for opplæring på grunn av en sykdom, ulykke eller skade, eller etter en cochleaimplantatoperasjon.
  • Rett til voksenopplæring i kommunen – særlig hvis det avdekkes manglende grunnleggende ferdigheter.

Informasjonsbehov

Voksne med hørselstap har ofte et stort behov for informasjon, både om det å kunne oppnå god kommunikasjon i møte med andre, og for å være best mulig selvhjulpne. Man trenger sosial og økonomisk trygghet i arbeid og aktivitet og behøver gode lytteomgivelser rundt seg.

Hjelp til tilrettelegging

Følgende aktører vil kunne gi informasjon om- og identifisering av – hørselstap hos voksne:

  • Ved mistanke om hørselstap, kan fastlegen henvise til spesialisthelsetjenesten/spesialist innen hørselsfag.
  • Spesialisthelsetjenesten utreder hørselsvanskene, og høreapparater eller annet teknisk personlig utstyr, avklares.
  • Kommunen, ofte ved hørselskontakten, kan vurdere behov for hjelp og eventuelle hjelpemidler hjemme og/eller i arbeid.
  • NAV- kontor informerer om ytelser som kan gis i form av eksempel stønad til høreapparat eller tolkehjelp.
  • Kommunen eller fylkeskommunen kan søke om tjenester fra Statped på områder der den lokale PP-tjeneste ikke har den nødvendige kompetansen.