Til hovedinnhold

Rett til voksenopplæring

Voksne med hørselstap kan ha rett til voksenopplæring i sin kommune, enten i form av grunnskoleopplæring eller opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Opplæringslovens kapittel 4 A, jfr § 4A-1 gir i visse tilfeller voksne rett til grunnskoleopplæring. På utdanningsdirektoratets hjemmeside finnes informasjon om hvilke rettigheter og muligheter som finnes innenfor voksenopplæring.

Voksne som har fått Cochleaimplantat (CI) har rett til opplæring, herunder lyttetrening/taletrening i henhold til opplæringslovens § 4 A-2. (Rett til spesialundervisning på grunnskolens område).

Det er den enkeltes hjemkommune som har ansvar for å gi denne opplæringen.

For at den voksne skal få best mulig utbytte av opplæringen er det behov for tilrettelegging både fysisk, teknisk og pedagogisk.