Til hovedinnhold

Digital samhandling når barnet mangler talespråk

Digital samhandling gjennom en enkel app ble løsningen for alle i nettverket rundt Amalie (14) fra Sande i Vestfold.
Portrett av Amalie på et nettbrett

Hjem, skole og avlastning har tatt i bruk en kommunikasjonsapp. Med denne kan de som er rundt Amalie, gjøre videoopptak av kommunikasjonssituasjoner med Amalie som kan deles med de andre. Eksempelvis kan familien klikke seg inn på appen og gjøre opptak av kommunikasjonssituasjoner som de forklarer med tekst og deler med de andre. Det samme kan læreren på skolen gjøre. På den måten får alle del i situasjoner på ulike arenaer. Dette skaper muligheter for å få til et samkjørt og helhetlig kommunikasjonsmiljø og en mer lik fortolkning av Amalies initiativ.

Når vi filmer samspillsituasjoner, så oppdager vi ting som vi ikke ser ellers, sier foreldre Irene og Karl-Øystein Rasmussen.

Stå sammen for å få resultater

– Det viktige er at en ikke blir alene om dette. Det å stå sammen med alle som jobber med ditt barn, er avgjørende for å få til resultater – det at lærer, fysioterapeut og avlastere er samkjørte. Amalie kommuniserer mye. Hun har mange styrker. Men vi må stå sammen og hjelpe hverandre for å fremelske det, sier foreldre Karl-Øystein og Irene Rasmussen.

Bevisste på hennes uttrykk

Læreren til Amalie på Frydenhaug skole i Drammen, Inger Lise Bernhoft, har jobbet med Amalie i flere år og blitt godt kjent med henne. Hun har opplevd denne måten å samhandle digitalt på som svært nyttig.

Portrett av Amalies lærer Bernhoft
– Det at vi har god samhandling med alle rundt, hjelper oss med å bli mer bevisste på hennes uttrykk, sier spesialpedagog Inger Lise Bernhoft.

– Det er avgjørende at det gjøres grundige undersøkelser før valg av kommunikasjonsløsning tas, sier Svein Lillestølen, spesialpsykolog i Statped.

Portrett av Svein Lillestølen
– Alt passer ikke for alle, og man må ta utgangspunkt i den enkelte persons behov og muligheter. Vi ønsket å løfte fram det som åpenbart fungerte, nemlig den kroppslige kommunikasjonen. Dette kalles for partnerfortolket kommunikasjon. Derfor ble «KnowMe»-appen introdusert som et verktøy, sier Lillestølen.

Han understreker viktigheten av å ha noe fleksibilitet i fortolkning av uttrykkene. At uttrykkene kan bety, mer enn betyr.

– Vi holder på å finne fram til Amalies indre. Det tar ofte lang tid å få svar og respons, og vi må være tålmodige. Nøkkelen ligger i å være våken for å fortolke signalene, og at alle rundt tolker dem likt og lærer av hverandre, forklarer Irene Rasmussen.

– Dette har også åpnet øyene våre enda mer for hennes kommunikasjon. Når vi filmer samspillsituasjoner, så oppdager vi ting som vi ikke ser ellers. Vi har oppdaget at hun kommunisere enda mer enn vi trodde og så. Vi føler at vi kan slappe litt mer av overfor de som skal ivareta Amalie. Vi vet da at de kan og forstår, sier de engasjerte foreldrene.

Synstolket versjon av videoen

Møt fleire av brukarane våre