Til hovedinnhold

– Blir godt fulgt opp

Shabana Ghafoor er lærling i kontor og administrasjon. Hun jobber i Divisjon administrasjon i Statped og har kontorplass i Oslo.

– Jeg begynte i 2019 og kom da fra videregående. Når jeg er ferdig i 2023 får jeg fagbrev i kontor og administrasjon.
Shabana fikk læreplass via OK stat som er som jobber for å skaffe læreplass i staten. Hun ble innkalt til intervju som gikk bra, og fikk deretter tilbud om læreplassen.

Bilde av Shabana

– Oppgavene er varierte. Jeg jobber blant annet med arkiv, kursadministrasjon, IT, lønn, personal, økonomi og resepsjon. Det jeg liker aller best å jobbe med er kurs og lønn.

Hun uttrykker at hun trives veldig godt i Statped og opplever å ha en meningsfull jobb.

– Kollegaene er hjelpsomme i alle avdelingene jeg er i kontakt med. Jeg har også en god leder som følger opp. Hun spør hvordan det går og jeg opplever å være godt ivaretatt. Da jeg begynte, ble jeg godt tatt imot og jeg er totalt sett veldig fornøyd. Jeg får også fin oppfølging av OK Stat.

Til andre som skal velge seg en læreplass vil hun si:

– Velg noe du er interessert i. Ta hensyn til dine ferdigheter og egenskaper. Sjekk hvilken jobb muligheter du har, etter at du er ferdigutdannet. Når du har fått læreplass må du ta ansvar og jobbe så godt du kan. Du må selvsagt være nøye med å møte på jobb som avtalt og dokumentere det du gjøre med tanke på fagbrevet.