Til hovedinnhold

Hyggelige og flinke fagfolk

Pål Eivind Haugen er ansatt i avdelingen Teknisk produksjonsmiljø. Denne ligger i Divisjon læremidler og læringsressurser. Oppgaven er å produsere film, streaming og lyd i Statped.

Statped produserer en rekke filmer for både internt og eksternt bruk. Avdelingen jobber tett opp mot fagavdelingene i Statped i sånne produksjoner. Ofte også i samarbeid med PPT, skole, og barnehage.

Bilde av Pål Haugen

– I tillegg har avdelingen et teknisk ansvar for gjennomføring av kurs og konferanser. Dette betyr teknisk avvikling og bistand til webinarer og streaming av konferanser. Disse produksjonene gjør at vi ofte er ute på reise rundt omkring i Norge, forklarer han.

Pål har jobbet i Statped i snart 30 år, og har utdanning innenfor IKT. De siste 10 årene har det vært mest jobbing med AV og streaming

– Jeg begynte i systemet som sivilarbeider. Deretter fikk jeg tilbud om fast jobb innenfor IKT og AV. Jeg takket ja til dette og syntes jobben var både interessant og lærerikt. I løpet av disse årene har jeg fått jobbet sammen med mange dyktige fagfolk, fått god kjennskap til våre brukere, og sett hvilken betydning Statped kan ha for disse. Statped er en arbeidsplass der jeg har kunnet videreutviklet meg faglig, sier han.

Det beste med Statped mener han er at oppdraget med å bistå kommunen med å hjelpe barn, unge og voksne komplekse lærevansker.

– Dette synes jeg det er fint å kunne være en del av. Vi er en arbeidsplass med hyggelige og flinke fagfolk, sier rådgiveren som har kontorplass ved Statpeds kontor på Gjøvik.