Til hovedinnhold

Møt Abid Raja

Abid Raja

Tema på konferansen

Vurderingspraksis

Hvorfor oppdages ikke vansker med språk hos flerspråklige barn og unge?

Jana van der Zwart-Langner

Følg Statpedkonferansen

25. april kl 9:00

Barn samlet i skolegården