Til hovedinnhold
 • Boine, Lone Merete Nergård

  • Telefon: 90565116 | E-post: Lone.Merete.Nergard.Boine@statped.no
  • Kontorsted: Follumsvei 43, 9510 Alta
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD)
 • Danielsen, Fredrik

  • Telefon: 99440271 | E-post: Fredrik.Danielsen@statped.no
  • Kontorsted: Follumsvei 43, 9510 Alta
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Sammensatte lærevansker u-trinn/VGO/VO
 • Håkenrud, Elisabeth

  • Telefon: 97523019 | E-post: Elisabeth.Hakenrud@statped.no
  • Kontorsted: Follumsvei 43, 9510 Alta
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Sammensatte lærevansker u-trinn/VGO/VO
 • Lindbæk, Aina-Kristin

  • Telefon: 95262962 | E-post: Aina-Kristin.Lindbaek@statped.no
  • Kontorsted: Follumsvei 43, 9510 Alta
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Sammensatte lærevansker u-trinn/VGO/VO
 • Martinsen, Bente

  • Telefon: 47010555 | E-post: Bente.Martinsen@statped.no
  • Kontorsted: Follumsvei 43, 9510 Alta
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Sammensatte lærevansker u-trinn/VGO/VO
 • Nikolaisen, Renate

  • Telefon: 45839742 | E-post: Renate.Nikolaisen@statped.no
  • Kontorsted: Follumsvei 43, 9510 Alta
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: Arkiv/dokumentasjon
 • Rognlid, Wenche

  • Telefon: 90990499 | E-post: Wenche.Rognlid@statped.no
  • Kontorsted: Follumsvei 43, 9510 Alta
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Språk/tale barnehage
 • Thomassen, Gunn Marit

  • Telefon: 99649964 | E-post: Gunn.Marit.Thomassen@statped.no
  • Kontorsted: Follumsvei 43, 9510 Alta
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Språk/tale barnehage