Til hovedinnhold
 • Aarvik, Kari

  • Telefon: 40631880 | E-post: Kari.Aarvik@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Syn 2 u-trinn/VGO/VO
 • Aaøyen, Arlene

  • Telefon: 40300461 | E-post: Arlene.Aaoyen@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Kombinerte sansetap og døvblindhet medfødt
 • Alvestad, Thea

  • Telefon: 92430669 | E-post: Thea.Alvestad@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Kombinerte sansetap og døvblindhet medfødt
 • Andresen, Siv

  • Telefon: 92242909 | E-post: Siv.Andresen@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Språk/tale u-trinn/VGO/VO
 • Arefjord, Helene

  • Telefon: 45469881 | E-post: helene.arefjord@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Kombinerte sansetap og døvblindhet medfødt
 • Avsnes, Sigrid

  • Telefon: 46745381 | E-post: Sigrid.Avsnes@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Syn barnehage
 • Bakke, Line Sekse

  • Telefon: 45399486 | E-post: Line.Sekse.Bakke@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Sammensatte lærevansker barnetrinn
 • Birkeland, Rebecca

  • Telefon: 93035402 | E-post: Rebecca.Birkeland@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Språk/tale barnetrinn
 • Bratlie, Anne Erica

  • Telefon: 40295275 | E-post: Anne.Erica.Bratlie@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Spør oss
 • Brenne, Hilde

  • Telefon: 99415656 | E-post: Hilde.Brenne@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Språk/tale barnehage
 • Coldwell, Anne Dalland

  • Telefon: 41358564 | E-post: Anne.Dalland.Coldwell@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Sammensatte lærevansker u-trinn/VGO/VO
 • Dusevig, Inghild Stokka

  • Telefon: 41351196 | E-post: inghild.stokka.dusevig@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Kombinerte sansetap og døvblindhet ervervet
 • Eikeland, Stian Greger

  • Telefon: 41632601 | E-post: Stian.Greger.Eikeland@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Språk/tale u-trinn/VGO/VO
 • Ellefsen, Sølvi

  • Telefon: 46747562 | E-post: Solvi.Ellefsen@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Språk/tale u-trinn/VGO/VO
 • Engan, Helene

  • Telefon: 45840321 | E-post: Helene.Engan@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Kombinerte sansetap og døvblindhet medfødt
 • Fjellanger, Agnethe

  • Telefon: 99488072 | E-post: agnethe.fjellanger@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Kombinerte sansetap og døvblindhet ervervet
 • Flølo, Solgun

  • Telefon: | E-post: Solgun.Flolo@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkkurs søsken og foreldre
 • Fossberg, Ann Toril

  • Telefon: 41663957 | E-post: Ann.Toril.Fossberg@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: Økonomi
 • Frotvedt, Cecilia

  • Telefon: 94808087 | E-post: Cecilia.Frotvedt@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Språk/tale barnehage
 • Furnes, Vebjørn Osmundsvåg

 • Gangsøy, Tonje Borgen

  • Telefon: 46961071 | E-post: Tonje.Borgen.Gangsoy@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 0–9 år
 • Gerhardsen, Kristine

  • Telefon: 47329889 | E-post: Kristine.Gerhardsen@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Syn 2 barnetrinn
 • Gilhus, Kristine

  • Telefon: 46746172 | E-post: Kristine.Frantzen.Gilhus@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Fagstrategi og virksomhetsstyring | Arbeidsområde: Digitalisering, prosjekt og prosess
 • Grieg, Anne Rita

  • Telefon: 41209446 | E-post: Anne.RH.Grieg@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Divisjonsdirektør og -støtte barnehage
 • Halkjelsvik, Ane Marte E.

  • Telefon: 98606679 | E-post: Ane.Marte.Halkjelsvik@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Kombinerte sansetap og døvblindhet ervervet
 • Hartveit, Gro

  • Telefon: 99518076 | E-post: Gro.Hartveit@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Språk/tale u-trinn/VGO/VO
 • Hatlem, Magne-Bjarte

 • Hauge, Iselin McEvoy

  • Telefon: 97126499 | E-post: Iselin.Mcevoy.Hauge@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 10–16 år
 • Hauge Backus, Helene

  • Telefon: 91549114 | E-post: Helene.Hauge.Backus@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Ervervet hjerneskade
 • Haugereid, Lilian

  • Telefon: 45399942 | E-post: Lilian.Haugereid@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Språk/tale barnetrinn
 • Haugsdal, Marit

  • Telefon: 99520419 | E-post: Marit.Haugsdal@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: Økonomi
 • Helgesen, Anne Sofie

  • Telefon: 92210497 | E-post: Anne.Sofie.Helgesen@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Syn barnehage
 • Henne, Ingrid Lovise Nybakk

  • Telefon: 98481237 | E-post: Ingrid.Lovise.Nybakk.Henne@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkkurs søsken og foreldre
 • Hillesøy, Siv

  • Telefon: 90671076 | E-post: Siv.Hillesoy@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Fagstrategi og virksomhetsstyring | Arbeidsområde: Fagstrategi og kunnskapsmekling
 • Hjørnevik, Silje Hamnes

  • Telefon: 94870929 | E-post: Silje.Hamnes.Hjornevik@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Sammensatte lærevansker barnehage
 • Holm, Mia Loose

  • Telefon: 46503483 | E-post: Mia.Loose.Holm@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 10–16 år
 • Hop, Anne-Cathrine Lunde

  • Telefon: 95872469 | E-post: Anne-Cathrine.Lunde.Hop@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: Interne tjenester
 • Hovdenak, Bente

  • Telefon: 93079383 | E-post: Bente.Hovdenak@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Kombinerte sansetap og døvblindhet medfødt
 • Ingemårsen, Kjerstin

  • Telefon: 41268355 | E-post: kjerstin.ingemaarsen@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 10–16 år
 • Johannessen, Siri Marie

  • Telefon: 41318658 | E-post: Siri.Marie.Johannessen@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Sammensatte lærevansker u-trinn/VGO/VO
 • Konglevoll, Hege

  • Telefon: 92645132 | E-post: Hege.Konglevoll@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: Økonomi
 • Krakhellen, Bente

  • Telefon: 97187876 | E-post: Bente.Krakhellen@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Syn 2 u-trinn/VGO/VO
 • Kvinnsland, Marit Berntsen

  • Telefon: 41213069 | E-post: Marit.Berntsen@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Språk/tale barnehage
 • Larsen, Charlotte Bruåsdal

 • Leinebø, Birgit Crone

  • Telefon: 97068360 | E-post: Birgit.Leinebo@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 10–16 år
 • Letrud, Rita

  • Telefon: 41372246 | E-post: Rita.Letrud@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: Arkiv/dokumentasjon
 • Lian, Ann Mari

  • Telefon: 47657159 | E-post: Ann.Mari.Lian@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Syn 2 barnetrinn
 • Lillefosse, Merete

  • Telefon: 41194850 | E-post: Merete.Lillefosse@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 10–16 år
 • Ludvigsen, Vibeke Mortensen

 • Lund, Jan Eilert

  • Telefon: 99408004 | E-post: jan.eilert.lund@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: IKT
 • Markeset, Marit Irén

  • Telefon: 97580927 | E-post: Marit.Markeset@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 0–9 år
 • Midtflø, Dina-Kristin Topphol

  • Telefon: 99267232 | E-post: Dina-KristinTopphol.Midtflo@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Fagstrategi og virksomhetsstyring | Arbeidsområde: Virksomhetsstyring, statistikk og analyse
 • Mjanger, Astrid Koppen

  • Telefon: | E-post: Astrid.Koppen.Mjanger@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkkurs søsken og foreldre
 • Moen, Anne

  • Telefon: 46414801 | E-post: Anne.Moen@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: ASK
 • Mæland, Frode

  • Telefon: 93016048 | E-post: Frode.Maeland@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: Interne tjenester
 • Nepstad, Elizabeth Brosvik

  • Telefon: 92066318 | E-post: Elizabeth.Brosvik.Nepstad@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkkurs søsken og foreldre
 • Olsnes, Lene Dahle

  • Telefon: 94835613 | E-post: Lene.Dahle.Olsnes@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Sammensatte lærevansker barnetrinn
 • Rasmussen, Eldrid Hodneland

  • Telefon: 41298703 | E-post: Eldrid.Hodneland.Rasmussen@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Sammensatte lærevansker u-trinn/VGO/VO
 • Rebnord, Siw Merethe Helleland

  • Telefon: 90592252 | E-post: Siw.Merethe.Rebnord@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkkurs søsken og foreldre
 • Rognes, Lisbeth

  • Telefon: 40845419 | E-post: Lisbeth.Rognes@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Divisjonsdirektør og -støtte u-trinn/VGO/VO
 • Rundhaug, Kate Elin Traasdahl

  • Telefon: 92267561 | E-post: Kate.Rundhaug@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 0–9 år
 • Silkstone, Malin Dalby

  • Telefon: 41227861 | E-post: malin.dalby.silkstone@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Språk/tale barnetrinn
 • Skagseth, Inga Fjelltveit

  • Telefon: 48185568 | E-post: Inga.Fjelltveit.Skagseth@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Fagstrategi og virksomhetsstyring | Arbeidsområde: Virksomhetsstyring, statistikk og analyse
 • Skiple, Ingebjørg Sandvik

  • Telefon: 99429629 | E-post: Ingebjorg.Sandvik.Skiple@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Fagstrategi og virksomhetsstyring | Arbeidsområde: Digitalisering, prosjekt og prosess
 • Sortland, Asbjørn

  • Telefon: 90799471 | E-post: Asbjorn.Sortland@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: IKT
 • Steffensen, Lene Charlotte Natås

  • Telefon: | E-post: Lene.steffensen@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Sammensatte lærevansker barnehage
 • Storaas, Inger Marie

  • Telefon: 97078937 | E-post: Inger.Marie.Storaas@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Kombinerte sansetap og døvblindhet ervervet
 • Stremme, Christina Lisa

  • Telefon: 99777653 | E-post: Christina.Lisa.Stremme@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Språk/tale barnehage
 • Strøm, Janne Lisen Ringdal

 • Strøm Nilssen, Lise

  • Telefon: 97636332 | E-post: Lise.Strom.Nilssen@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: Interne tjenester
 • Støyva, Gunn

  • Telefon: 97878484 | E-post: Gunn.Stoyva@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkkurs søsken og foreldre
 • Støyva, Marianne

  • Telefon: 97117561 | E-post: Marianne.Stoyva@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Hørsel barnehage
 • Sundsbø, Jorunn

  • Telefon: 45500397 | E-post: Jorunn.Sundsbo@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: Arkiv/dokumentasjon
 • Sørensen, Christina

  • Telefon: 41367764 | E-post: Christina.Sorensen@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Språk/tale barnehage
 • Thangarajah, Tharani

  • Telefon: 48291709 | E-post: Tharani.Thangarajah@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Hørsel u-trinn/VGO/VO
 • Thomsen, Gry Helen

  • Telefon: 45849518 | E-post: Gry.Helen.Thomsen@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Kombinerte sansetap og døvblindhet medfødt
 • Tjervåg, Eirik

  • Telefon: 92077292 | E-post: Eirik.Tjervag@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Språk/tale barnetrinn
 • Vetaas, June Cicilie

  • Telefon: 90638019 | E-post: June.Cicilie.Vetaas@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Ervervet hjerneskade
 • Vikebø, Hilde

  • Telefon: 99609705 | E-post: Hilde.Vikebo@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Språk/tale barnetrinn
 • Våge, Kristin Fuglås

  • Telefon: | E-post: Kristin.Fuglas.Vaage@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 0–9 år
 • Walgermo, Alice

  • Telefon: 92457664 | E-post: Alice.Walgermo@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Divisjonsdirektør og -støtte u-trinn/VGO/VO
 • Wangen, Kjetil

  • Telefon: | E-post: Kjetil.Wangen@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 10–16 år
 • Willumsen, Tina Evensen

  • Telefon: 92208959 | E-post: Tina.Evensen.Willumsen@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 0–9 år
 • Winciansen, Stine Rognaldsen

  • Telefon: 94788678 | E-post: Stine.Rognaldsen.Winciansen@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Kombinerte sansetap og døvblindhet ervervet
 • Øksnes, Otto

  • Telefon: 91671655 | E-post: Otto.Oksnes@statped.no
  • Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: IKT