Til hovedinnhold
 • Aalbu, Birte Midtrød

  • Telefon: 98896357 | E-post: Birte.Midtrod.aalbu@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 10–16 år
 • Andersen, Julianne Amundøy

  • Telefon: 40480857 | E-post: julianne.a.andersen@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Divisjonsdirektør og -støtte læremidler og læringsressurser
 • Aunet, Kari Olafsen

  • Telefon: 95830215 | E-post: Kari.Olafsen.Aunet@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Fagstrategi og virksomhetsstyring | Arbeidsområde: Fagstrategi og kunnskapsmekling
 • Beghdadi, Mohammed

  • Telefon: 95172889 | E-post: Mohammed.Beghdadi@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Syn 1 barnetrinn
 • Bjørnsson, Kathrine

  • Telefon: 92820126 | E-post: Kathrine.Bjornsson@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Divisjonsdirektør og -støtte barnehage
 • Bjørvik, Astrid Tine

  • Telefon: 40160019 | E-post: astrid.tine.bjorvik@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Språk/tale u-trinn/VGO/VO
 • Blomli, Lise Leiknes

  • Telefon: 95753336 | E-post: Lise.Leiknes.Blomli@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Ervervet hjerneskade
 • Brynjulfsen, Bente Elise

  • Telefon: 41444644 | E-post: Bente.Brynjulfsen@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Sammensatte lærevansker barnetrinn
 • By, Ingrid Grønning

  • Telefon: | E-post: Ingrid.Gronning.By@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Tegnspråk læremidler
 • Corneliussen, Bente

  • Telefon: 95231420 | E-post: Bente.Corneliussen@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Syn barnehage
 • Dahl, Roar

  • Telefon: 91700899 | E-post: Roar.Dahl@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: Interne tjenester
 • Dahl, Hege Anita

  • Telefon: 91394189 | E-post: Hege.Anita.Dahl@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Språk/tale u-trinn/VGO/VO
 • Eide, Marit Elin

  • Telefon: 93641020 | E-post: Marit.Elin.Eide@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Divisjonsdirektør og -støtte barnehage
 • Eikill, Anne Katrine

  • Telefon: 91771235 | E-post: Anne.Katrine.Eikill@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Divisjonsdirektør og -støtte barnetrinn
 • Ekle, Esben Woldsund

  • Telefon: 45501767 | E-post: Esben.Woldsund.Ekle@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Syn 2 barnetrinn
 • Enge, Jan Erik

  • Telefon: 91174617 | E-post: Jan.Erik.Enge@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Syn 1 u-trinn/VGO/VO
 • Engh, Anne

  • Telefon: 92291987 | E-post: Anne.Engh@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Syn barnehage
 • Engstrøm, Kjetil

  • Telefon: 40300871 | E-post: Kjetil.Engstrom@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkkurs søsken og foreldre
 • Ervik, Henning Andersen

  • Telefon: 93284116 | E-post: henning.andersen.ervik@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Tegnspråk læremidler
 • Ervik, Tone

  • Telefon: 95035877 | E-post: Tone.Ervik@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Tegnspråk læremidler
 • Espnes, Elisabeth

  • Telefon: 98893402 | E-post: Elisabeth.Espnes@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Hørsel barnehage
 • Estil, Lise Beate

  • Telefon: 47041957 | E-post: Lise.Beate.Estil@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Språk/tale barnehage
 • Fremstad, Eva

  • Telefon: | E-post: Eva.Fremstad@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 0–9 år
 • Gilbu, Adrian

  • Telefon: 45400384 | E-post: Adrian.Gilbu@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Tegnspråk læremidler
 • Gjelhus, Gina Marte Bygdås

  • Telefon: 97181565 | E-post: gina.gjelhus@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Hørsel u-trinn/VGO/VO
 • Gulliksen, Lillian Utstrand

 • Haave, Gudrun

  • Telefon: 90112245 | E-post: Gudrun.Haave@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Tegnspråk læremidler
 • Hammervik, Eva Marie

  • Telefon: 41427199 | E-post: Eva.Hammervik@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Syn 2 barnetrinn
 • Hansen, Linn Annette Berg

 • Haugen, Wenche Renate

  • Telefon: | E-post: wenche.haugen@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 0–9 år
 • Hegdahl, Sissel

  • Telefon: 48401826 | E-post: sissel.hegdahl@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkkurs søsken og foreldre
 • Heide, Beate

  • Telefon: 95134930 | E-post: Beate.Heide@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Spør oss
 • Hellberg, Raymond

  • Telefon: 46635404 | E-post: Raymond.Hellberg@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: IKT
 • Henriksen, Else-Karin

  • Telefon: 41555448 | E-post: Else-Karin.Henriksen@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Syn læremidler
 • Henriksen, Berit

  • Telefon: 90095309 | E-post: Berit.Henriksen@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 0–9 år
 • Hinsverk, Cilje

  • Telefon: 99473318 | E-post: Cilje.Hinsverk@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Sammensatte lærevansker barnehage
 • Holand, Iselin

  • Telefon: 93844722 | E-post: iselin.holand@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 0–9 år
 • Holkesvik, Anne Hildrum

  • Telefon: 91705132 | E-post: Anne.Hildrum.Holkesvik@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Fagstrategi og virksomhetsstyring | Arbeidsområde: Fagstrategi og kunnskapsmekling
 • Holm, Mona

  • Telefon: 97953866 | E-post: Mona.Holm@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 10–16 år
 • Hovd, Torunn

  • Telefon: 91629350 | E-post: Torunn.Hovd@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Spør oss
 • Hovdal, Erlend

  • Telefon: 99641993 | E-post: Erlend.Hovdal@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Fagstrategi og virksomhetsstyring | Arbeidsområde: Digitalisering, prosjekt og prosess
 • Jermstad, Annette Lund

  • Telefon: 92405363 | E-post: Annette.Lund.Jermstad@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 10–16 år
 • Jevne, Ole Erik

  • Telefon: | E-post: Ole.Erik.Jevne@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Syn 2 barnetrinn
 • Johannessen, Thomas Margido

  • Telefon: 46502122 | E-post: Thomas.Margido.Johannessen@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Tegnspråk læremidler
 • Johansen, Mari Skjesol

 • Johnsen, Ketil

  • Telefon: 92488107 | E-post: Ketil.Johnsen@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Sammensatte lærevansker u-trinn/VGO/VO
 • Kaalvik, Hilde

  • Telefon: 95213347 | E-post: Hilde.Kaalvik@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Fagstrategi og virksomhetsstyring | Arbeidsområde: Fagstrategi og kunnskapsmekling
 • Kindt, Elisabeth

  • Telefon: 41085007 | E-post: Elisabeth.Kindt@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkkurs søsken og foreldre
 • Kirkaune, Mari Kulbrandstad

  • Telefon: 92086643 | E-post: mari.kirkaune@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Syn 1 u-trinn/VGO/VO
 • Kjelaas, John Arthur

  • Telefon: 95082151 | E-post: John.Kjelaas@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: Interne tjenester
 • Klingenberg, Oliv

  • Telefon: 97796022 | E-post: Oliv.Klingenberg@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Syn 1 barnetrinn
 • Korstad, Irene

  • Telefon: 40217610 | E-post: Irene.Korstad@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 10–16 år
 • Kregnes, Inger Lise

  • Telefon: 93006944 | E-post: Inger.Lise.Kregnes@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Hørsel barnetrinn
 • Krokstad, Eli

  • Telefon: 95726891 | E-post: Eli.Krokstad@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Syn 2 barnetrinn
 • Lande, Barbro Finanger

  • Telefon: 90580488 | E-post: Barbro.Finanger.Lande@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Språk/tale barnehage
 • Lervik, Liv

  • Telefon: 97708346 | E-post: Liv.Lervik@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 10–16 år
 • Liamo, Charlotte

  • Telefon: 98856256 | E-post: Charlotte.Liamo@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Sammensatte lærevansker barnehage
 • Løvås, Mette Eid

  • Telefon: 41240336 | E-post: mette.lovaas@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Tegnspråk læremidler
 • Mjøen, Signe-Line

  • Telefon: 41632099 | E-post: Signe-Line.Mjoen@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Syn 1 barnetrinn
 • Moholdt, Ann-Kristin Losen

  • Telefon: 93496155 | E-post: Ann-Kristin.Losen.Moholdt@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Hørsel u-trinn/VGO/VO
 • Myklebust, Olaug

  • Telefon: 91562139 | E-post: Olaug.Myklebust@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Hørsel u-trinn/VGO/VO
 • Myrtrøen, Even

  • Telefon: 97588161 | E-post: Even.Myrtroen@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: HR og juridisk
 • Neumann, Hilde

  • Telefon: 99567123 | E-post: Hilde.Neumann@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Språk/tale barnetrinn
 • Nordsæther, Lise Turmo

  • Telefon: 40057292 | E-post: Lise.Turmo.Nordsaether@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Ervervet hjerneskade
 • Nygård, Svein Harald

 • Nyheim, May

  • Telefon: 91248110 | E-post: May.Nyheim@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Syn barnehage
 • Olsen, Petter Schanke

  • Telefon: 92411147 | E-post: Petter.Schanke.Olsen@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Tegnspråk læremidler
 • Overvik, Olav

  • Telefon: 91567842 | E-post: Olav.Overvik@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Hørsel barnetrinn
 • Overvik, Linda Rusten

  • Telefon: 95013650 | E-post: Linda.Rusten.Overvik@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: Interne tjenester
 • Ovesen, Siv Helen

  • Telefon: 91918011 | E-post: Siv.Helen.Ovesen@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Spør oss
 • Petersen, Paal Morten

  • Telefon: 91143385 | E-post: paal.morten.petersen@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Syn 2 u-trinn/VGO/VO
 • Pukstad, Tore

  • Telefon: 45215727 | E-post: Tore.Pukstad@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Syn 1 u-trinn/VGO/VO
 • Ree, Maj Britt

  • Telefon: 46827341 | E-post: maj.britt.ree@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 0–9 år
 • Remlo, Hill Irene

  • Telefon: 98426111 | E-post: Hill.Irene.Remlo@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Hørsel barnetrinn
 • Riseth, Tove

  • Telefon: 41512095 | E-post: Tove.Riseth@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Syn læremidler
 • Riseth, Randi

  • Telefon: 46674504 | E-post: Randi.Riseth@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Språk/tale barnehage
 • Rodal, Astrid Fallet

  • Telefon: 92418344 | E-post: Astrid.Fallet.Rodal@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Sammensatte lærevansker barnetrinn
 • Roseth, Eva Horrigmo

  • Telefon: 97184952 | E-post: Eva.Horrigmo.Roseth@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 0–9 år
 • Rudshavn, Pål

  • Telefon: 92697001 | E-post: Pal.Rudshavn@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Tegnspråk læremidler
 • Rundmo, Kirsti

  • Telefon: 97759972 | E-post: Kirsti.Rundmo@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Syn 1 barnetrinn
 • Røkke, Solveig Hovlandsvåg

  • Telefon: 97512419 | E-post: Solveig.Rokke@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Syn 2 barnetrinn
 • Rønningen, Marte

  • Telefon: 97738386 | E-post: Marte.Ronningen@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Hørsel barnetrinn
 • Simmenes, Torbjørn

  • Telefon: 95972724 | E-post: Torbjorn.Simmenes@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Syn 1 barnetrinn
 • Skagen, Anne-Mari

  • Telefon: 95892991 | E-post: Anne-Mari.Skagen@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Hørsel barnehage
 • Skjærvold, Morten

  • Telefon: 90144107 | E-post: Morten.Skjaervold@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Syn læremidler
 • Skjølberg, Monika Agata

  • Telefon: 40616548 | E-post: Monika.Agata.Skjolberg@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Divisjonsdirektør og -støtte barnehage
 • Skomsvold, Lasse

  • Telefon: 95299438 | E-post: Lasse.Skomsvold@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Fagstrategi og virksomhetsstyring | Arbeidsområde: Digitalisering, prosjekt og prosess
 • Skrivervik, Marit

  • Telefon: 93452980 | E-post: Marit.Skrivervik@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 10–16 år
 • Sletta, Bertil

  • Telefon: 41814420 | E-post: Bertil.Sletta@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: Økonomi
 • Smestad, Bernt

  • Telefon: 90411656 | E-post: Bernt.Smestad@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Syn 1 u-trinn/VGO/VO
 • Solem, John

  • Telefon: 95907276 | E-post: John.Solem@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 0–9 år
 • Solem, Beate Hegdahl

  • Telefon: 40100291 | E-post: Beate.Hegdahl.Solem@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkopplæring 10–16 år
 • Soligard, Tone Eirin

  • Telefon: 47769639 | E-post: Tone.Eirin.Soligard@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Sammensatte lærevansker u-trinn/VGO/VO
 • Sollie, Anne

  • Telefon: 93447316 | E-post: Anne.Sollie@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Hørsel barnehage
 • Spencer, Lynn-Mari Olsen

  • Telefon: 90759168 | E-post: lynn.spencer@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Ervervet hjerneskade
 • Stangvik, Aud-Karin

  • Telefon: 97708106 | E-post: Aud-Karin.Stangvik@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Tegnspråk læremidler
 • Sundal, Lasse

  • Telefon: 97114754 | E-post: Lasse.Sundal@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: Interne tjenester
 • Sveli, Ragnhild

  • Telefon: 99262186 | E-post: Ragnhild.Sveli@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Tegnspråk læremidler
 • Sæterlid, Gudmund

  • Telefon: 99698564 | E-post: Gudmund.Saeterlid@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkkurs søsken og foreldre
 • Tangen, Heidi

  • Telefon: 93695258 | E-post: Heidi.Tangen@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Syn læremidler
 • Tangen, Ingrid Elisabeth Lervåg

 • Tevik Lilleberg, Tone

  • Telefon: 98441231 | E-post: tone.lilleberg@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Administrasjon | Arbeidsområde: IKT
 • Tharaldsteen, Anne Mali

  • Telefon: 92613288 | E-post: anne.mali.tharaldsteen@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Fagstrategi og virksomhetsstyring | Arbeidsområde: Fagstrategi og kunnskapsmekling
 • Tolgensbakk, Anne

  • Telefon: 99109875 | E-post: Anne.Tolgensbakk@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Fagstrategi og virksomhetsstyring | Arbeidsområde: Fagstrategi og kunnskapsmekling
 • Tveit, Line Beate

  • Telefon: 90579946 | E-post: Line.Beate.Tveit@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Tegnspråk læremidler
 • Tverå, Trine Lund

  • Telefon: 41850063 | E-post: Trine.Lund.Tvera@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Syn barnehage
 • Utne, Ida Sødahl

  • Telefon: 90099841 | E-post: Ida.Sodahl.Utne@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Syn læremidler
 • Vaagen, Berit J. Olsen

  • Telefon: 92085827 | E-post: Berit.Olsen@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Tegnspråk og døvblindhet | Arbeidsområde: Tegnspråkkurs søsken og foreldre
 • Vollan, Anny

  • Telefon: 93439151 | E-post: Anny.Vollan@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnetrinn | Arbeidsområde: Syn 1 barnetrinn
 • Wermuth, Eva Gullvåg A

  • Telefon: 92444919 | E-post: Eva.Gullvag.Wermuth@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Språk/tale barnehage
 • Wettre, Lars Haakensen

 • Yttersian, Egil

  • Telefon: 98290199 | E-post: Egil.Yttersian@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Syn læremidler
 • Østbø, Lena

  • Telefon: 93208924 | E-post: Lena.Ostbo@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Barnehage | Arbeidsområde: Sammensatte lærevansker barnehage
 • Øyan, Oddvar

  • Telefon: 41393968 | E-post: Oddvar.Oyan@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Ungdomstrinn, VGO, VO | Arbeidsområde: Syn 2 u-trinn/VGO/VO
 • Åldstedt, Fridtjof Magnus

  • Telefon: 98054347 | E-post: Fridtjof.Magnus.Aldstedt@statped.no
  • Kontorsted: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal
  • Divisjon/stab: Læremidler og læringsressurser | Arbeidsområde: Syn læremidler