Til hovedinnhold

Slik sender du faktura til Statped

Statped mottar elektronisk faktura/kreditnota på standardformatet Elektronisk Handelsformat (EHF).

Elektronisk fakturaadresse er identisk med Statpeds organisasjonsnummer:

Utan landkode
998554640

Med landkode
9908:998554640

Statped
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Alle fakturaer må merkast med referanse (3400xxxxx).

Statped nyttar DNB, og vi har desse bankkontonumra for innbetalingar:

Refusjonar fra NAV
7694 05 16583

Andre innbetalingar
7694 05 16184