Til hovedinnhold

Elever med hørselstap i grunnskolen

Webinaret gir innblikk i hvordan det kan oppleves å være elev med hørselstap, tilrettelegging for elever med hørselstap, og bruk av digitale flater i undervisning.
Påmelding
Personvern
Dato: Tirsdag 28. mai kl. 13.00 - 16.00
Påmeldingsfrist: 21.05.2024
Målgruppe:
Lærere, spesialpedagoger, assistenter, PPT
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis

Ubegrenset påmelding

Dette er et webinar for lærere og andre ansatte i grunnskolen, samt PPT. Webinaret handler om hvordan det kan oppleves å være elev med hørselstap, det gir informasjon om tilrettelegging for bedre tilgang på undervisningen, samt tips om bruk av digitale flater i undervisningen. I forkant av webinaret sendes det ut en epost til de som er påmeldt webinaret. Denne eposten vil inneholde lenke til en forberedelsesdel, lenke til selve webinaret, og lenke til et digitalt møte som holdes rett etter webinaret.

Digital deltakelse
Epost med oppkoblingslenker og annen informasjon sendes ut i forkant av webinaret

Kontaktinformasjon

For spørsmål kontakt Hill Irene Remlo 984 26 111, hill.irene.remlo@statped.no