Til hovedinnhold

Grunnkurs i norsk tegnspråk, Trinn 1

Kurset er for deg som er helt nybegynner i språket norsk tegnspråk og er ansatt i skole eller barmehage. I dette kurset får du kjennskap til språket gjennom å lære grunnleggende dagligdagse tegn og noe om tegnspråkets grammatikk.

Grunnkurset har to samlinger der hver samling går over to dager med fysisk oppmøte. Det blir digitalt arbeid i forkant, mellom og i etterkant av de fysiske samlingene. Dette tilsvarer et kurs på 1 uke.

Kursdager trinn 1:

Uke 41, 9. og 10. oktober, 09:00 - 14:00 begge dager

Uke 45, 6. og 7. november, 09:00 - 14:00 begge dager

Det må påberegnes minimum en times selvstudium hver dag.

Grunnkurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset følger en trinnvis oppbygging, og det er mulig å delta på enkeltstående trinn.

Deltakerne må dekke lunsj selv. Ta med matpakke eller kjøp lunsj i Statpeds kantine.

Påmelding
Personvern
Dato: 9. og 10. oktober, 09:00 - 14:00 begge dager og 6. og 7. novemberoktober, 09:00 - 14:00 begge dager
Påmeldingsfrist: 09.09.2024
Målgruppe:
Ansatte i skoler og barnehager som ønsker å lære det grunnleggende i norsk tegnspråk.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo – NB! Oppmøte senest kl. 08:50. Vent ved resepsjonen ved hovedinngangen. En lærer henter deg og tar deg med til kurslokalet.
Pris: Gratis.
Noe av innholdet i kurset:
  • Alfabet og tall
  • Naturlige tegn - tegn du ikke visste du kunne
  • Dagligdagse tegn og fraser
  • Følelser

Etter endt kurs skal du kunne bruke og forstå dagligdagse uttrykk og enkle fraser på tegnspråk. 

Undervisningen bygger på en kommunikativ tilnærming til språkinnlæring hvor kursdeltaker er aktiv.

Digital deltakelse
Vi benytter læringsplattformen Canvas. Dere vil bli invitert inn i emnet etter at påmeldingsfristen er gått ut.

Kontaktinformasjon

For spørsmål og andre henvendelser, kontakt:

Bente Indregård Sundfær:
SMS: 916 86 890
e-post: bente.indregard.sundfaer@statped.no

 

 

Andre merknader

På grunn av begrenset tilgang på parkering på Hovseter vil vi oppfordre til å benytte kollektiv transport