Til hovedinnhold

Matematikk for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 8.-13. trinn

Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift. Det vektlegges spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.
Påmelding
Personvern
Dato: : Onsdag 28. august til torsdag 29. august 2024, kl. 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist: 20.08.2024
Målgruppe:
Lærere og annet pedagogisk personale på ungdomstrinnet og i videregående opplæring som underviser elever som bruker punktskrift, i matematikk på 8.-13. trinn.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Statped dekker ikke utgifter til kost, reise og overnatting i forbindelse med kurset.
Innhold:
  • Metodikk og notasjon for matematikk i punktskrift
  • Bruk av tilrettelagte lærebøker 
  • Digitale verktøy og kalkulatorløsninger
  • Bruk av regneark med leselist
  • Geometri og grafisk framstilling / tegning
  • Programmering/koding
  • Tiltak og tilrettelegging ved prøver og eksamen

 

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Oddvar Øyan, tlf. 413 93 968, e-post: Oddvar.Oyan@statped.no

Hilde Havsjømoen, tlf. 906 05 415, e-post: hilde.havsjomoen@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator John Kjelaas , e-post: John.kjelaas@statped.no

 

Andre merknader

På grunn av avgrensa tilgang på parkeringsplasser på Hovseter oppfordrer vi å benytte kollektiv transport når der skal på kurs hos oss