Til hovedinnhold

Vil du dele erfaringer og snakke om taktile symboler?

Dette er et digitalt erfarings- og delingsseminar for fagpersoner og foresatte med fokus på taktile symboler. Kurset er spesielt beregnet for de som har deltatt på kurs “Taktile symboler og planer – learning by doing!” men det er også åpent for andre som har erfaringer knyttet til dette.
Påmelding
Personvern
Dato: Tirsdag 30. april 2024 kl. 14.00 - 16.30
Påmeldingsfrist: 23.04.2024
Målgruppe:
Pedagogisk personale og foresatte til personer som bruker taktile symboler 
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Fokuset for dette seminaret er hvordan starte med bruk av taktile symboler, hvordan jobber man med dette og i hvilke situasjoner.  

 

Kursinnhold:  

Deling av eksempler og bruk av taktile symboler med andre 

Diskusjon og erfaringsutveksling som kan bidra til nye ideer 

Digital deltakelse
Lenke til Webinaret blir sendt på epost etter påmelding

Kontaktinformasjon

Vanja Andersen  

Tlf nr: 90770752  

E-post: vanja.andersen@statped.no 

Andre merknader

Digital deltagelse. Webinaret foregår på nett, og lenke til webinaret sendes i egen e-post etter søknadsfristens utløp. 

Webinaret arrangeres under forutsetning av nok påmeldte. Hvis kurset blir avlyst så vil dette gis beskjed om etter påmeldingsfristens utløp. Det er ønskelig at hver deltager sitter på egen pc selv om flere deltar fra samme arbeidssted.