WASSP

Kartleggingsskjema for vurdering av egen stamming – voksne.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Språk/tale, Voksne, Kartleggingsmateriell, Taleflytvansker, Stamming, Statpeds ressurser

Skjemaet omhandler spørsmål og påstander omkring opplevelsen av stamming. Personen som stammer vurderer grad og hyppighet av tanker og følelser knyttet til stammingen. I tillegg blir det stilt spørsmål om unngåelser og ulemper i forbindelse med taleflytvansken. WASSP kan benyttes før, under og etter oppfølging for systematisk dokumentasjon og som grunnlag for vurdering av mål og progresjon.