Til hovedinnhold

Alt om meg

Mål: Øke antall ord eleven kan bruke meningsfylt.

Fokusord

 • Elevens navn
 • Favorittmat
 • Farger
 • Tall
 • Dyr
 • Favorittbok
 • Favorittuttrykk

Huskelapp (PDF)

Materiell

 • Bok: Alt om meg (PDF)
 • Kartong for å lage postkort
 • Vannbasert maling
 • Plastøyne
 • Speil eller en tegneapp (for eksempel ”Paint Studio”)
 • Vaskbare markører
 • Fargedomino (PDF)

Oppgaver

 • Lagre elevens navn (eventuelt med bilde) og favorittbok i talemaskinen.
 • Modeller og lær eleven hvor navnet er på talemaskinen. Still spørsmål som kan besvares ved hjelp av elevens navn i løpet av dagen.
 • Modeller og lær eleven hvor fargene er på talemaskinen. Still spørsmål som kan besvares ved å si en farge i løpet av dagen.
 • Modeller og lær eleven hvor elevens alder er på talemaskinen. Still spørsmål som kan besvares ved hjelp av alder i løpet av dagen.
 • Modeller og lær eleven hvor dyrene er på talemaskinen. Still spørsmål som kan besvares ved hjelp av navnet til et dyr.
 • Modeller og lær eleven hvor en morsom setning er på talemaskinen. Gi muligheter for eleven å bruke uttrykket i løpet av dagen.
 • Les boken "Alt om meg" med eleven. Gi eleven anledning til å avslutte setningene i boken. Hvis de ikke kan finne et ord, modeller riktig svar og be dem om å prøve igjen.
 • Koble talemaskinen til en datamaskin. La eleven skrive fokusordene inn i et dokument. Skriv ut.
 • La eleven skrive postkort til venner på skolen. Start med setninger fra boken og be eleven si det siste ordet med sin talemaskin. Lag postkort til lærere, bibliotekar osv.
 • La eleven lage sitt eget monster ved å lage et håndtrykk med vannbasert maling. La dem bruke sin talemaskin til å velge sin favorittfarge. Når malingen tørker, lim på plastøyne for å lage et morsomt monster. La dem bruke sin talemaskin til å fortelle deg hvor mange øyne de vil på monsteret.
 • Bruk et speil eller ta et bilde med en tegneapp av eleven på nettbrett. Hvis du bruker et speil, la eleven tegne sitt ansikt med vaskbare penner direkte på speilet. Hvis du bruker en app; ta bilde og importere den inn i appen. La eleven tegne direkte på bildet. La dem bruke sin talemaskin til å velge farger, navn tall og deretter si hvem tegningen er (navn).
 • Spill fargedomino.