Til hovedinnhold

Bindeord

Her finner du oppgaver om bindeord delt inn etter språknivå.

Bindeord

Bindeord er ord som brukes for å skape flyt og logisk sammenheng mellom setninger eller deler av en setning. Bindeord kalles også konjunksjoner eller subkonjunksjoner.

Litt øvet

Den nye eleven

Lenker til læremidler om bindeord

www.norsksidene.no