Til hovedinnhold

Epler

Mål: Bruke adjektiv i enkle setninger for å beskrive mennesker eller gjenstander.

Fokusord

 • Stor
 • Liten
 • Fort
 • Sakte
 • Høyt
 • Stille

Huskelapp (PDF)

Oppgaver

 • Modeller alle fokusordene på elevens talemaskin. Be eleven om å si hvert ord.
 • Snakk om hva adjektiver er med eleven. Forklar at adjektiver brukes til å beskrive substantiv.
 • Skriv ut adjektivterningen og sett den sammen. La eleven rulle terningen og tenke på et substantiv, og deretter beskrive det ved å bruke adjektivet han/hun rullet fram på terningen. Be eleven om å lage en setning hvor han bruker adjektivet.
 • Se etter adjektiv mens du leser i en bok. La eleven si hvert adjektiv mens læreren leser resten av ordene.
 • Spill ”Ordsky-spillet”. Be eleven stå foran et stort stykke papir eller tavle. Be alle elevene til å finne ord til å beskrive eleven. Skriv hvert ord i en sky rundt elevens hode, og lag en ordsky.
 • Skriv ut "Dette er meg" –boka. Be eleven bruke talemaskinen til å fylle ut hvert eple med et adjektiv som beskriver seg selv. Skriv hvert ord i et eple.