Til hovedinnhold

Hei!

Mål: Kunne både svare når andre sier «Hei!» og selv ta initiativ til å si hei.

Oppgaver

Situasjon 1

Svare med «Hei!»: i gruppe. Lærer sier «hei!», og alle elevene svarer etter tur. Begynn så med andre aktiviteter. Ha avtalt med en annen person som gruppa kjenner at han/hun skal komme inn i lokalet og hilse med et tydelig «hei!». Ha forventninger om at alle skal svare med «hei!» på talemaskinen.

Situasjon 2

Møt elevene dine «tilfeldig» på ulike steder. Se på dem, ikke si noe. VENT på at de tar initiativ til å si «Hei!» først.

Hjelpebetingelser for at elevene skal ta initiativ til å snakke (fra Light &Binger)

Start alltid på nivå 1. Prøv deretter på neste nivå, om det trengs med hjelp.

Nivå 1:

Naturlig situasjon (treffer en som en kjenner)

Nivå 2:

Forventningsfull venting (du sier ikke hei, holder øyekontakt med eleven, ha et forventningsfullt blikk og mimikk).

Nivå 3:

Peking. Prøv først å peke med blikket – se på talemaskinen. Om det ikke hjelper, pek på «hei»-ikonet på talemaskinen.

Nivå 4:

Modeller ved selv å trykke «hei!», eller fortell hva eleven skal gjøre. («Når du møter noen slik som jeg nå, prøv å hilse «hei!».»)

Gjenta situasjon 2 til eleven ikke trenger hjelp ekstra støtte.
Generaliser til andre personer og andre steder.