Til hovedinnhold

Hva liker du å gjøre?

Mål: Lær å uttrykke ønsker, behov og preferanser.

Fokusord

 • Jeg vil
 • Jeg må
 • Spise
 • Arbeide
 • Lese
 • Løpe
 • Drikke
 • Sove

Huskelapp (PDF)

Oppgaver

 • Fortell om infinitivsformen av ulike ord, og om hvor nyttig de er når man skal uttrykke ønsker, behov og preferanser. For eksempel: Vi leste en morsom historie i går, jeg liker å lese.
 • Modeller og lær andre setninger av denne typen som ender på et verb. For eksempel: Jeg liker å spille. Jeg må gå.
 • Oppmuntre eleven til å utrykke andre setninger som slutter med et verb.
 • Bruk en liten gruppe til å snakke om hva man liker å gjøre. Si for eksempel: Jeg liker å synge. Hva liker du å gjøre? Hvis eleven svarer med bare ett ord, oppmuntre dem til å svare med en fullstendig setning. Dersom eleven er i stand til det, la ham stille spørsmålet til de andre i gruppa.
 • Modeller bruken av infinitivsformen på tidspunkt da dette er naturlig. For eksempel, mens du setter i gang en formingsaktivitet, kan du modellere Jeg vil male.