Til hovedinnhold

Over og under

Mål: Bruk preposisjoner som viser posisjon.

Fokusord

 • I
 • Ved siden av
 • Under
 • Over
 • Nesten
 • Til
 • Etter
 • Mellom
 • Med
 • Ved
 • Ned
 • Opp
 • Rundt
 • Gjennom
 • Av
 • Fra
 • Hos
 • Om
 • For
 • Innen
 • Omkring

Huskelapp (PDF)

Materiell

Oppgaver

 • Snakk om at preposisjoner er et ord som kobler et substantiv eller pronomen til andre ord i en setning.
 • Når du leser en bok, let etter preposisjoner. La eleven si hver preposisjon mens du leser resten av ordene.
 • Lek ”Kongen befaler” med fokusordene.
 • Koble talemaskinen til en datamaskin. La elevene skrive fokusordene, og deretter korte setninger ved hjelp fokusordene.
 • Skrive ut fargeleggingsark og la eleven fargelegge. Snakk om det dere fargelegger.
 • Skriv ut plakat med preposisjoner. Snakk om ordene i plakaten.