Til hovedinnhold

Preposisjoner som viser posisjon

Mål: Lære å bruke preposisjoner som viser posisjon.

Fokusord

 • Opp
 • Ned
 • Inn
 • Ut
 • Av

Huskelapp (PDF)

Materiell

Oppgaver

 • La eleven be om noen gå inn eller ut av et rom eller en kasse.
 • La eleven gå inn eller ut av et rom eller en kasse – og si det med sin talemaskin.
 • Introdusere et leketøy som en dukkehus eller en garasje. Be eleven instruere noen til å sette ting inn, ut, opp eller ned i forhold til huset eller garasje. La eleven plassere tingene.
 • Skriv ut preposisjon-domino. Bruk dette spillet for å lære begrepet preposisjoner.
 • Skriv ut preposisjon-mønsterarket. Be eleven finne preposisjoner på sin talemaskin samtidig som dere navngir rekkefølgen på mønster.
 • Skriv ut preposisjonsterning. Bruk denne i «Kongen befaler» - lek
 • Koble talemaskinen til en datamaskin. La elevene skrive fokusordene, og deretter korte setninger ved hjelp fokusordene.