Til hovedinnhold

Tusen ting å tenke på ‒ begrepsutvikling

Elever med store kommunikasjonsvansker, som følge av helt eller delvis manglende tale, har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Tusen ting å tenke på - forside
  1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Bøker/hefter, Ord- og begrepsopplæring, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser
  2. Pris: 390 kroner
  3. Utgiver: Statped

Elever med slike utfordringer har behov for tilrettelagt opplæring som gir dem mulighet til å kommunisere funksjonelt med ulike personer og i ulike situasjoner/ aktiviteter. De vil også ha behov for å få lærestoffet de møter i skolen tilgjengelig på sitt språk.

Bokas innhold tar utgangspunkt i Kunnskapsløftets kompetansemål for 1. og 2. trinn, men er forenklet og tilrettelagt for elever med kognitive utfordringer. Boka er satt sammen av illustrasjoner og grafiske tegn, og har ortografisk skrift til tegnene. Boka har lakkerte sider uten glans, slik at det ikke gir gjenskinn for elever med synsvansker, og den tåler fukt.

Noen barn vil finne boka spennende allerede i førskolealder, - eldre elever med lærevansker kan også benytte boka. Temaene er mer bestemmende for bruken av boka enn elevens alder.

Temaene går på tvers av flere fag og må kombineres med andre læremidler og konkreter. Det følger med lærerveiledning og link til filer hvor tematavlene fra boka er tilgjengelige for utskrift. Dette er en viktig tilpasningsmulighet, da elever som benytter grafiske tegn har ulike forutsetninger for å kunne peke ut tegnene. Den vedlagte cd’en gir rom for å justere størrelse på tegnene, samt gjøre utvalg av hva man ønsker å benytte av symboler. Lærerveiledningen gir tips og råd om tilpasninger ved siden av faglige refleksjoner.

Eksempler på tema fra boka er eventyr, årstidene, farger, former, førmatematiske begreper og om kroppen. Det er totalt 39 tema i boka, med flere undertema.

Boka bidrar til å øke begreps- og språkforståelsen hos eleven. Å få tilgang til språket både visuelt og auditivt øker mulighetene for læring. Det gjelder både elever med behov for alternative kommunikasjonsformer, og elever med svak begrepsforståelse. Også elever med fremmedspråklig bakgrunn kan ha nytte av den visuelle støtten boka gir. Symbolene som benyttes for å visualisere språket i boka er lik for alle språk.

Forfattere: Torunn Hovd og Hanne Almås

Illustratører: Karoline og Kirsten Stangvik

Se også boka Tusen tegn å tenke på, tilsvarende bok, med målgruppe små og store barn som bruker tegn i sin kommunikasjon

Bøkene er også tilgjengelig som nettressurs: www.statped.no/2-tusen