Til hovedinnhold

Motoriske funksjoner

En ervervet hjerneskade kan gi motoriske og fysiske vansker. Dette forekommer ofte ved moderate og alvorlige traumatiske hjerneskader, og hjerneskader etter sykdommer.

  1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Filmer (video), Statpeds ressurser

Noen av de vanligste utfallene er:

  • balanseproblemer
  • koordinasjonsforstyrrelser
  • nedsatt motorisk tempo
  • spastisitet, lammelser og svekket muskelstyrke

De motoriske utfallene kan gi eleven bevegelsesvansker i ulik grad. Eleven kan trenge kompenserende hjelpemidler til forflytning og andre aktiviteter.

Personer med ervervet hjerneskade får relativt ofte finmotoriske vansker. Disse kan hindre presisjon og aktiviteter i hverdagslivet og på skolen. De kan gi betydelige utfordringer for eksempel med å forme skrift, tegne og kle på seg.

Vansker med kognitiv fungering kan sekundært påvirke fysiske funksjoner. Hvis eleven er sensitiv mot støy eller er svært trettbar, kan han få muskulære spenninger og smerter. Den fysiske kondisjonen kan også bli nedsatt. Disse faktorene påvirker hvordan eleven deltar i kroppsøving og i fritidsaktiviteter som før var viktige for ham.