Til hovedinnhold

Perspektiver på kroppslige erfaringer og opplevelser hos elever som har hatt svulst i hjernen

Selv om barn med hjernesvulst opplever til dels store endringer knyttet til kropp, rapporterer de at livskvaliteten deres er relativt god. Masteroppgave (casestudium) av Eva Mølmen.

Mølmen: Faktorer av betydning for livskvalitet; Barnet - indre faktorer - ytre faktorer
  1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter
  2. Størrelse: 1098 sider
  3. Format: PDF
  4. Forfatter: Eva Mølmen, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer, 2009.

Det finnes liten forskningsbasert kunnskap om effekt av intensiv trening for barn med hjernesvulst. Synlige kroppslige endringer og bevegelsesvansker trenger ikke bety at et barn ser på seg selv som funksjonshemmet.

Eva Mølmens masteroppgave ble levert ved Høgskolen i Lillehammer i 2009.