Til hovedinnhold

Reguleringsfunksjoner

Vansker med egenledelse, eller såkalte eksekutive funksjoner, forekommer hyppig etter ervervede hjerneskader. Det kan gi store utfordringer i opplæringssammenhenger.

  1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Filmer (video), Statpeds ressurser

Slike reguleringsvansker kan handle om begrensninger i initiativ og igangsetting, kontrollere og hemme impulser, eller evne til flyt og fleksibilitet i problemløsning.

Det kan også handle om vansker med å organisere, planlegge fremover eller å overvåke sin egen adferd.

Slike funksjonsutfall kan forekomme uten at øvrige funksjoner er vesentlig svekket. Slik sett kan personen få vansker med å få nyttiggjort seg sine ressurser på en hensiktsmessig måte. Da står de i fare for å bli misforstått på evnene sine, både ved å bli undervurdert og overvurdert.