Til hovedinnhold

Adams bok

Boken beskriver døve barns hverdag på skolen og hjemme. Adams bok egner seg godt som tilleggsmateriell i tegnspråkundervisningen på grunnskolen, og består av Adams bok Lesebok, Adams bok -Video og Adams bok Lærerveiledning. Alt tilgjengelig i pdf format, kan leses online, eller lastes ned og skrives ut.

omslag
  1. Kategori: Hørsel, Norsk tegnspråk, Mellomtrinnet (5.-7.), Bøker/hefter
  2. Språk: Norsk
  3. Pris: Gratis
  4. Størrelse: 145 sider
  5. Utgiver: Statped

Adams bok er et tospråklig leseopplegg som er laget for døve barn og handler om døve barn.
Den svenske originalutgaven av Adams bok ble første gang utgitt i 1991.
Boken er på 145 sider - utgitt 1999