Til hovedinnhold

Demokrati

Norge er et demokrati. Hva det vil si, og hvordan denne styreformen har utviklet seg og blitt det den er i dag, er noe av det vi skal lære om i dette læremidlet.

skjermdump nettsted, viser 2 hovedinngangene i læremidlet.
  1. Kategori: Hørsel, Samfunnsfag, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Nettressurser, Bokmål, Tegnspråk

Opplæringsloven uttrykker klart at opplæringen skal gi innsikt i kulturelt mangfold og vise respekt for den enkeltes meninger. Demokrati og medborgerskap er tverrfaglig tema og skal gå igjen i alle fag. Medborgerskap krever engasjement og innsats fra enkeltmennesket. Elevene må derfor forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Målet er at det elevene sitter igjen med etter arbeidet med dette læremidlet, er et ledd i utviklingen av evnen og kompetansen til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge. Hovedfaget for dette læremidlet er samfunnsfag, og målgruppen er ungdomstrinnet. Læremidlet er i aller høyeste grad også relevant for fagene samfunnskunnskap og historie i videregående skole.

Læremidlet Demokrati består av fagtekster og oppgaver. Overordnet sett er læremidlet delt i to:

  • Første del har overskriften Demokratiet i Norge, og tar for seg tema som for eksempel Grunnloven, Stortinget, fylke og kommune, valg og EU. Denne modulen sier noe om demokratiet slik det er i Norge i dag, og hva som ligger til grunn for hvordan landet vårt styres.
  • Modul to har overskriften Demokratiets opprinnelse. Dette er et historisk perspektiv på demokratiets fremvekst og utvikling i Europa.
    Begge moduler er delt inn i underkategorier som alle har et sett repetisjonsoppgaver, og oppgaver av typen undersøk og/eller reflekter. Til sammen kan disse få elevene inn i individuelt arbeid eller samtale om innholdet på et overordnet nivå, og de åpner for refleksjoner rundt, og dypdykk i tematikken.

Den primære målgruppen for læremidlet «Demokrati» er ungdomstrinnet. Det er hovedsakelig i faget samfunnsfag vi når spesifikke kompetansemål i Kunnskapsløftet 2020, men det er klart at man også når kompetansemål fra læreplan i faget tegnspråk som går på avlesning og argumentasjon. Den sekundære målgruppen for læremidlet er elever i videregående skole. Her treffer elevene i noen grad kompetansemål fra læreplanene i fagene samfunnskunnskap og historie.