Til hovedinnhold

Faste uttrykk

Kjennskap til flertydighet i språket inngår i all lese- og skriveferdighet. I dette læremidlet er det i alt 106 faste uttrykk som blir forklart på både tegnspråk og norsk (tale og skrift).

Skjermdump nettsted
  1. Kategori: Hørsel, Norsk, Mellomtrinnet (5.-7.), Nettressurser, Bokmål, Tegnspråk, Statpeds ressurser
  2. Språk: Tegnspråk og norsk tale
  3. Utvikler: Statped

Det er en dramatisert presentasjon av temaet Faste uttrykk der to personer snakker på tegnspråk om faste uttrykk i det norske språket. Det er også et oppslagsverk der de faste uttrykkene forklares, og en oppgavemodul med mange ulike oppgaver.