Til hovedinnhold

Geitekillingen som kunne telle til ti

Det actionfylte eventyret er fylt med glede, redsel, litt tristhet og en god dose stolthet. Her kan en også bryne seg på digitale og analoge oppgaver, og ei telleregle. Målgruppen er barn i barnehagealder og elever på 1.-2. trinn.

viser hvit geit, med lekne tall, 1 til 10
 1. Kategori: Hørsel, Norsk tegnspråk, Drama og rytmikk for døve, Matematikk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Nettressurser, Bokmål, Tegnspråk, Statpeds ressurser
 2. Utvikler: Statped

Den levende fremstillingen på tegnspråk, følges av et like levende stemmeskuespill. Med den tospråklige fremstillingen kan barn på tvers av språkbarrierer, se eventyret sammen og slik få felles erfaringer som de kan ta ut i lek.

Tegnspråktekster er flyktige tekster der tegnene forsvinner så fort de er uttalt. Avleser styrer i liten grad tempoet i avlesingen, og må selv holde oversikt over det som blir fortalt. Disse premissene for avlesing kan føre til dårlig flyt i avlesingen, tap av konsentrasjon og motivasjon. Å aktivere elevenes forkunnskaper og forventninger til teksten, vil være til hjelp i avlesingen. I veiledningen kan du laste ned illustrasjoner brukt i eventyret. Disse kan være fine å bruke når du lager et opplegg for førlesing.

Læremidlet har en innholdsrik veiledning :

 • mål fra læreplan i norsk tegnspråk, drama og rytmikk, og matematikk
 • ulike målformuleringer fra rammeplanen for barnehagen, 2017
 • illustrasjoner til nedlastning til eget undervisningsopplegg
 • erfaringer fra et undervisningsopplegg med læremidlet
 • korte beskrivelser av de ulike tilleggsressursene
 • aktuelle sjangertrekk fra eventyrsjangeren
 • spørsmål og illustrasjoner til førlesing
 • spørsmål til innhold og refleksjon
 • spørsmål til telleregla