Til hovedinnhold

Guldal Lále

Guldal Lále er en app for å utvikle lytteferdigheter. Appen skal støtte lytte- og talespråk-utviklingen for barn med hørselsvansker. Den kan også være anvendelig for barn som skal lære seg nordsamisk.

appikon grønn smilende larve
  1. Kategori: Hørsel, Språk/tale, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Apper/programvare, iOS, Nordsamisk, Ord- og begrepsopplæring
  2. Pris: Gratis
  3. Systemkrav: iOS 9.0 eller nyere
  4. Utvikler: Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD)/Statped. Sametinget har ved å bevilge ressurser muliggjort å gjennomføre dette prosjektet. Prosjektgruppe:, Kirsten Wirkola, Janicke Eliassen, Gunn Irene Suhr og Tor Persen Programmerer: Tim Valio Illustratør: Liisa Helander.

Guldal Lále basert på gjenkjenning av enkeltord. Ordene er satt sammen til par etter ulike kriterier, og alle danner ulike typer lydkontraster.

Kontrasten på det enkleste nivå er ord med ulikt antall stavelser, dvs. ulik ordrytme. Neste nivå er kontraster mellom ord med ulike vokaler, og det siste nivået i er kontraster av ulike typer konsonanter.

Med appen kan du enkelt høre på ordene mange ganger. Ordparene presenteres i tilfeldig rekkefølge, slik at det stadig kommer nye ordpar.

Guldal Lále består av fire typer oppgavesett:

  • Ordsortering: Her skal du gjenkjenne ord og og koble det til riktig bilde. Det gir trening i å gjenkjenne ords lydpakker og kople mening til dem ved hjelp av et bilde.
  • Memory: Her skal du finn to like bilder og får høre ordene samtidig. Gjennom å repetere ordene du har lært tidligere, styrkes hukommelsen for ordene.
  • Tema: Her presenteres fire temaer og du skal knytte bilder sammen ved å høre på setninger. Ordene som brukes er brukt i tidligere øvelser.
  • Husk ordene: I denne øvelsen skal du lytte til ord og huske rekkefølgen.