Til hovedinnhold

Guttestreker

Humoristiske fortellinger fra livet på døveskolen.
Guttestreker er en samling av humoristiske fortellinger fra livet på døveskolen på 80-tallet. Kevin Eide Edvardsen og Torkil Pettersen forteller om sin tid på Trondheim offentlige skole for døve.

bilde av et kart med knapper man  kan trykke på
  1. Kategori: Hørsel, Norsk tegnspråk, Ungdomstrinnet, Nettressurser, Tegnspråk
  2. Språk: Tegnspråk med norsk tekst og tale
  3. Format: html
  4. Utvikler: Statped

Historiene bærer preg av at det er to gutter som har hatt livlig fantasi og funnet på mye sprell, men historiene handler også om et nært samhold og en felles identitet.
Guttestreker inneholder i tillegg oppgaver i avlesning av norsk tegnspråk tilknyttet hver historie. Å kunne avlese omfatter både å kunne finne informasjon i ulike tekster, å lære fag og å oppleve og oppfatte resonnementer og framstillinger i et bredt spekter av tekstformer. På grunn av oppgavenes målsetting om å trene elevene i denne grunnleggende ferdigheten er videoene i oppgavene uten lyd. Video med norsk tale og tekst finner man ved å klikke i kartmenyen på forsida. Oppgavene er lett tilgjengelig via fanen oppgaver. Oppgavene har en oppsummeringsfunksjon hvor alle resultatene i arbeidet samles i en PDF, og denne kan enkelt lagres på elevenes egen PC og/eller leveres inn til lærer. Formidling av døvemiljøet kultur og historie er en viktig del av denne ressursen. Det samme er fortellingenes uttrykk for identitet knyttet til norsk tegnspråk og døvemiljøet.