Til hovedinnhold

I Norge - Norsk samfunnskunnskap på tegnspråk

I Norge er en tegnspråklig læringsressurs til 50 timer samfunnskunnskap for voksne døve innvandrere.

Skjermdump I Norge
  1. Kategori: Hørsel, Samfunnsfag, Voksne, Nettressurser, Nettbaserte læremidler, Tegnspråk, Statpeds ressurser
  2. Språk: Tegnspråk
  3. Utvikler: Statped

Målgruppen er døve innvandrere som har liten eller ingen skolegang, og der muntlig kommunikasjon og praktiske erfaringer blir viktig i opplæringen. Opplæringen gis på norsk tegnspråk, et språk de er i ferd med å lære seg! Vi har derfor lagt vekt på en visuell framstilling av lærestoffet, og at språkføringen er tilpasset en målgruppe som er i ferd med å lære seg norsk tegnspråk. Lærestoffet presenteres på norsk tegnspråk, med norsk tale