Til hovedinnhold

KORT OM hvordan Stortinget velges

- en tegnspråklig ressurs med norsk undertekst

Ressursen presenterer sentrale trekk ved den norske valgordningen. Presentasjonen retter seg til elever i videregående skole og i ungdomsskolen.

skjermdump
  1. Kategori: Hørsel, Samfunnsfag, Ungdomstrinnet, Videregående, Nettressurser, Tegnspråk, Statpeds ressurser
  2. Utvikler: Statped

Elevene vil få innsikt i viktige demokratiske prosesser, som de gjerne kan reflektere over; Hvilke verdier mener de ligger til grunn for valgordningen? Ivaretar ordningen meningsmangfoldet? Bidrar den til at ungdommer engasjerer seg i politiske spørsmål? Har valgordningen noen betydning for om de velger å stemme ved valg?

Temaene i skrift, kompetansemål og andre ressurser (pdf)