Til hovedinnhold

Kort om skred på norsk tegnspråk

Tolv norske uttrykk relatert til skred blir forklart med illustrasjoner, og norsk tegnspråk med undertekst. Videoene avsluttes med tegnillustrasjoner av tegn brukt i forklaringene.

illustrasjoner relatert til skred
  1. Kategori: Hørsel, Naturfag, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Nettressurser, Tegnspråk, Statpeds ressurser
  2. Språk: Norsk tegnspråk
  3. Utvikler: Statped

De forklaringene som gis er forholdsvis korte. Til å utdype begrepene kan aktuelle tema fra Elevkanalen benyttes. Disse ressursene er å finne nederst på nettsiden "Kort om skred".