Til hovedinnhold

Norsk tegnordbok

Statped har ansvar for prosjektet Norsk tegnordbok, www.tegnordbok.no på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
Oppgaven er å registrere, dokumentere og publisere tegn som er i bruk av døve i Norge.

tegnordbok skjermdump
  1. Kategori: Hørsel, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Nettressurser, Nettbaserte læremidler, Tegnspråk, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Statpeds ressurser
  2. Språk: Tegnspråk
  3. Utvikler: Statped

Informasjonsfilmen viser hvordan vi jobber med å utvikle ordboken og arbeidet som ligger bak publisering av tegnene.

Gjennom tiden har ulike aktører publisert tegnlister og bøker med tegn. Med ulike aktører på markedet fikk vi publikasjoner med både konstruerte og konvensjonelle tegn. Tegnspråkbrukere etterlyste et lett tilgjengelig oppslagsverk med konvensjonelle tegn fra norsk tegnspråk. Det var behov for en tegnordbok som kunne brukes i tegnspråkopplæring og annen pedagogisk sammenheng. I 2004 ga Utdanningsdirektoratet Statped oppgaven med å utvikle Norsk tegnordbok.

Vi jobber systematisk med hvilke tegn som publiseres. Innsamling og valg av tegn skjer i tett samarbeid med førstespråksbrukere i ulike aldre, fra ulike deler av landet. Søkefunksjonen er basert på norske ord.

Innspill fra brukere og føringer fra Utdanningsdirektoratet blir lagt til grunn for vårt arbeid. Eksempelvis har vi i perioder jobbet med innsamling av tegn knyttet til mat og restaurantfag, KRLE og andre fagområder i videregående opplæring.

Tegnordboken finnes også som apper


Andre læringsverktøy knyttet til tegnordboken

Hvis det er tegn du ikke finner i tegnordboken kan du søke på tegnwiki.no eller sende e-post til post@tegnordbok.no