Til hovedinnhold

Fra barnehage til skole med nedsatt hørsel

Slik får Einar (6) en god skolestart med planlagt overgang fra barnehagen.

  1. Kategori: Hørsel, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Filmer (video), Tidlig innsats

Filmen handler om:

  • Tidlig planlegging av skolestart
  • Samarbeid mellom skole, hjem, PPT og barnehage
  • Gode relasjoner i overgangssituasjoner

Se filmen med tegnspråktolking

Filmen er del av en filmserie

Møt fire barn med nedsatt hørsel som er ett, tre, fire og seks år.

  • Lær om god praksis i barnehagen og overgang til skolen.
  • Møt foreldre, barnehagelærere, lærere og spesialpedagoger som deler erfaringer med å legge til rette for å utvikle språk, gode lytteforhold og kommunikasjon med hørselstap.
  • Møt audiofysiker og audiopedagog som forteller om hørsel og cochleaimplantat (CI).