Til hovedinnhold

Pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming

På udir.no kan du lese om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming.

barn med vinger
 1. Kategori: Hørsel, Spedbarn, Barnehage, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Nettressurser, Nettsteder, Bokmål, Tidlig innsats
 2. Språk: Bokmål

"Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming" er nå erstattet med en side på udir.no med informasjon om hørselshemmede.

På denne siden finner du:

Verdt å vite om hørsel

 • Ulike hørseltap
 • Valg av språkmiljø
 • Kurs og tilbud om hørsel - for foreldre og fagpersoner

Tilrettelegging

 • Sjekkliste
 • Teknisk tilrettelegging
 • Fysisk tilretteleging
 • Det psykososiale miljøet
 • Gruppestørrelse
 • Skifte av aktivitet

Før skole

 • Det første året
 • De pedagogiske tilbudene
 • Overgangen til skole

Grunnskole

 • Sjekkliste
 • De pedagogiske tilbudene
 • Opplæring i og på tegnspråk
 • Talespråklig opplæring
 • Spesialundervisning
 • Vurdering med eller uten karakter
 • Overganger

Videregående opplæring

 • Søknadsprosedyrer
 • Fylkeskommunale skoletilbud
 • Lærlinger og lærekandidater
 • Vurdering, vitnemål, kompetansebevis og eksamen
 • Spesialundervisning

Læreplaner for hørselshemmede

 • Drama og rytmikk for hørselshemmede
 • Engelsk for hørselshemmede
 • Norsk for hørselshemmede
 • Norsk tegnspråk
 • Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk