Til hovedinnhold

Rytmen 3–10 – Drama og rytmikk

Faget Drama og rytmikk for elever med tegnspråk er deres alternativ til fagene Musikk og Musikk, dans og drama.

Bilde av DVD-serien
  1. Kategori: Hørsel, Drama og rytmikk for døve, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Nettressurser, Tegnspråk, Statpeds ressurser
  2. Språk: Norsk tegnspråk
  3. Format: Tegnspråkvideo (uten tekst/tale)
  4. Utvikler: Statped

Rytmen 3-10.klasse bygger på innholdet i fagplanen og er ikke knyttet opp til noe bestemt læreverk, men dekker arbeidsområdene rytmikk, drama, kreativt tegnspråk og kulturforståelse. Til bruk for læreren laget vi Lærerens bok (pdf), som gir råd om bruk av materiellet på hvert enkelt trinn, og som også gir tips om ulike øvelser i faget.

Se på YouTube:

Rytmen 3. klasse
Rytmen 4. klasse - del 1
Rytmen 4. klasse - del 2
Rytmen 5. klasse
Rytmen 6. klasse
Rytmen 7. klasse
Rytmen 8. klasse
Rytmen 9. klasse
Rytmen 10. klasse